dinsdag 22 mei 2007

Handbook of usabilty testing

Ik las zojuist een paar hoofstukken uit the handbook of usabilty testing, een verplicht onderdeel van het user-centered design proces. Via de 4 verplichte hoofdstukken kwam ik bere-veel te weten over gebruiksvriendelijkheidstesten. Ik zal me beperken tot 1 hoofstukje.Verplichte hoofdstukken
2. Overview of usabilty testing
4. Testing Roles with Special Emphasis on the Test Monitor
5. Developing the Test Plan
8. Conducting the Test

2. Overview of Usabilty Testing
Je voert hoogst waarschijnlijk usability testen uit als jou bedrijf 1 of meerdere van de volgende doelen nastreeft.
 • Een produkt ontwikkelen dat makkelijk aan te leren is.
 • Een produkt ontwikkelen dat leuk is om te gebruiken.
 • Een produkt ontwikkelen dat over functionaliteiten en utiliteiten beschikt die erg gewaardeerd worden door de doelgroep. (dit zal wel een slechte vertaling zijn van den dezen, maar soit).
Vooraleer men start met de usability testen, formuleert men het DOEL, dit bepaalt de usability-requirements van het produkt.

Dit zouden wel een concrete doelen kunnen zijn:
 • Minimaliseer het risico om een nieuwe versie van onse product te releasen
 • Minimaliseer het aantal hotline calls.
 • Zorg dat de concurrentie niet meer kan volgen, wij hebben een gebruiksvriendelijk produkt.
 • Maak bechmarks aan om tegen te testen, voor latere releases.
 • bla bla bla jibbedie jadda.

Basis elementen van usability testing
 • Ontwikkel problem statements of test objectieven, geen hypotheses maken, want dat is voor pussies.
 • Gebruik een representatieve steekproef van eindgebruikers.
 • Zorg dat de testomgeving een representatie is van een echte werkomgeving.
 • Observeer eindgebruikers, laat een test monitor de gebruikers ondervragen.
 • Verzamel kwalitatieve en quantitatieve data ivm vookeuren en prestaties.
 • Maak aanbevelingen om het design van het produkt te verbeteren.
Welke testen behoren nu tot de usability testen?
In welke fase van de produkt-ontwikkeling kan je ze het best gebruiken?
Op welke manier voer je ze het beste uit?


Verkenningstesten
Verkenningstesten worden vooral in de begin fase van de produkt ontwikkeling uitgevoerd. Deze testen zijn niet gestructureerd, ze checken naar het mentale model van de gebruiker. Er is veel interactie tussen de gebruiker en de testcoordinator.
De algemene structuur van de applicatie wordt onder de loep genomen.

Assessement testen
Assessement testen worden vooral uitgevoerd in de begin en midden fase van de produktontwikkeling, maar na de verkenningstesten.
Als de verkenningstesten het skelet van het project controleren, testen assessement testen het vlees en de spieren van het produkt. Ze testen dat alles verloopt zoals gepland. De testcoordinator maakt op voorhand een takenlijst aan. Tijdens de testsessie is er weinig interactie, er wordt vooral geobserveerd en de taken afgehandeld. De tijden worden bijgehouden, ook dat de taak geslaagd is of niet.

Validatie testen (integratie)
Deze testen worden laat uitgevoerd in de produkt ontwikkelingscyclus, tegen de release aan. Er wordt getest tegen usability benchmarks. Dit kunnen bedrijfs- of historische standaarden zijn, standaarden uit user surveys, wilde gokken, .... Meestal gaat het over performantie criteria.
Hoe goed lukt dit? Hoe snel gaat dat?
Deze uitkomsten kunnen dan vergeleken worden met toekomstige versies van het produkt.
Het zijn ook integratie testen. Er wordt gecontroleerd of alle componenten goed met elkaar samenwerken. (documentatie met produkt, ...)
Ze kunnen ook als go, no-go fungeren, de zogenaamde disaster insurance. Hoe vroeger je een fout opmerkt, hoe goedkoper het is om deze te verhelpen.

Vergelijkingstesten
Je kan deze testen in elke fase van het design proces gebruiken. Doe ze vooral om 2 zaken ne keer deftig met elkaar te vergelijken (zelf tegenover producten van de concurrentie).

Maak 2 of meer verschillende prototypes en beslis wat je als eindprodukt overhoudt. Meestal wordt het beste uit de 2 designs overgehouden.

Nen tip van de auteur: zorg dat de prototypes voldoende van elkaar verschillen, zo bekom je de beste resultaten. De gebruiker moet immers harder nadenken waarom deze voor een bepaalde optie opteert.

Geen opmerkingen: